…we simply make it count!

Modificări aduse prin OG 16/2013 – cota redusă   Cota redusă de TVA de 9% se aplică începând cu 1 septembrie 2013 pentru:

1. toate sortimentele de pâine, precum şi următoarele specialităţi de panificaţie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071;

2. făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagră de grâu şi făină de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061;

3. triticum spelta, grâu comun şi meslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00, şi secară, care se încadrează la codul NC 1002 90 00, prevăzute în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012

(art. 140 alin. (2) lit.g) din Codul fiscal) Pentru codurile CAEN/CPSA a se vedea ordinele INS 337/2007 şi 605/2008. 5

SUPLIMENTAR AU FOST ADUSE CLARIFICARI OMFP/OMADR 1436/852/2013

Prin pâine se înţelege produsul preparat dintr-un aluat obţinut din diferite sortimente de făină, utilizate în amestec ori singure, cu sau fără alte ingrediente, frământat cu apă, afânat prin fermentaţia drojdiei şi precopt/copt, inclusiv în stare congelată, dar la care nu s-au adăugat miere, ouă, brânză sau fructe şi care are un conţinut de zahăr în substanţă uscată de maximum 5% din greutate şi grăsimi în substanţă uscată de maximum 5% din greutate;

Prin cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071, se înţelege produsele de panificaţie care au compoziţia pâinii, astfel cum este definită mai sus.

Pentru covrigi se aplică cota redusă de TVA, indiferent de gramaj şi indiferent dacă sunt sau nu afânaţi prin fermentaţia drojdiei.

NU SE APLICA cota redusă de TVA pentru: cornurile, chiflele, batoanele, covrigii, minibaghetele, franzeluţele şi împletiturile cu umplutură de orice fel.

CIRCULARA 408538/12.09.2013

Cota redusă de TVA de 9% nu se aplică pentru pâinea sau produsele de panificaţie servite în cadrul restaurantelor sau prin intermediul serviciului de catering, întrucât aceste operaţiuni nu reprezintă livrări de bunuri ci sunt parte a serviciilor de restaurant sau de catering.

Motivația este că serviciile de restaurant, cât şi cele de catering sunt caracterizate printr-un complex de activităţi în care predomină serviciile, iar furnizarea de hrană şi/sau de băuturi este doar o componentă. Serviciile de restaurant constau în furnizarea, la locaţia prestatorului, de hrană preparată sau preparată şi/sau băuturi pentru consum uman, însoţite de suficiente servicii aferente care să permită consumul imediat, în timp ce serviciile de catering constau în aceleaşi activităţi, desfăşurate însă în afara locaţiei prestatorului. (pct. 142 din norme)

Vizionari: 228