…we simply make it count!

Legea 70/2015 – MODIFICARI IMPORTANTE PRIVIND REGIMUL INCASARILOR SI AL PLATILOR CU NUMERAR

În Monitorul Oficial nr. 242 din 9 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 70 din 02 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Modificările introduse prin Legea 70/2015 vor intra în vigoare începând din data de 9 mai 2015 și privesc  privesc atât activitatea societăților comerciale, a persoanelor fizice autorizate sub orice formă de organizare, entități non-profit,  precum și plățile între persoane fizice pentru toate tranzacțiile cu numerar în lei sau în valută efectuate pe teritoriul României.Precizări suplimentare: Actul normativ abrogă prevederile vechii Ordonanţe de urgenţă nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiare și introduce noi limitări ale plăților cu numerar prin includerea în plafonare a celorlalte forme de organizare a activității economice.

Astfel, dacă în vechiul text de lege limitarea plăților cu numerar era aplicabilă numai tranzacțiilor efectuate între persoane juridice prin noul act normativ sunt incluse în limitarea toate formele de organizare:

 1.      persoanelor juridice;
  b)        persoanelor fizice autorizate;
  c)        întreprinderilor individuale;
  d)        întreprinderilor familiale;
  e)        liber profesioniștilor;
  f)        persoanelor fizice ce desfășoară activități în mod independent;
  g)        asocierilor şi altor entități cu sau fără persoanlitate juridică.

Regula generală impusă de actul normativ este că operaţiunile de încasări şi plăţi între persoanele enumerate mai sus se vor realiza, ca regulă generală, numai prin instrumente de plată fără numerar cu următoarele excepții:a)        încasări de la alte persoane din categoria celor enumerate mai sus într-un plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană (plafonul se ridică la suma de 10.000 lei în cazul unităților de tip cash&carry).
b)        plăți către alte persoane din categoria celor enumerate mai sus în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei către un beneficiar, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei
c)        plăţi către unități de tip cash&carry în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.
d)        plăţi din avansuri spre decontare în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei pentru fiecare beneficiar de avans, fără a depăşi plafonul zilnic de 10.000 lei.Sunt menținute  prevederile din vechiul act normativ prin care sunt interzise:

 •  încasările și plățile fragmentate în numerar pentru facturi cu valoare mai mare de 5.000 lei sau 10.000 lei dacă provin de la magazine cash&carry. Pentru facturi mai mari de 5.000 lei sau de 10.000 lei pentru cash&carry se pot face plăți cu numerar în interiorul plafonului, iar diferența se poate achita prin instrumente bancare.
 •  acordarea unor avantaje clienţilor pentru plata în numerar;

Se pot efectua cu numerar, fără să intre sub incidența prezentei legi, următoarele operațiuni:
a)        
depunerea în numerar în conturile deschise la instituțiile de credit;
b)        plata diurnei, a indemnizației și a cazării pe timpul deplasării; plata cheltuielilor de deplasare și a unor cheltuieli neprevăzute în acest sens;
c)        plata în numerar a impozitelor și taxelor, contribuțiilor și amenzilor datorate bugetului;
d)        retragerea de numerar din conturile de la bănci pentru efectuarea plăţii salariilor și a altor drepturi de personal;
e)        depunerea de sume către instituții ce efectuează servicii de plată autorizate;
f)        depunerea de numerar în bancomate.! Prin acest act normativ se introduc noi reglementări privind PLĂŢILE ŞI ÎNCASĂRILE DE LA PERSOANELE FIZICESe limitează   operațiunile cu numerar  efectuate de entitățile economice (societăți, persoane fizice autorizate sub orice formă de organizare, etc)  cu persoane fizicela un plafon zilnic de10.000 lei/persoană următoarele astfel :Încasările în numerar de la persoane fizice reprezentând:

 •  cesiuni de creanţe
 •  primiri de împrumuturi sau alte finanţări
 •  precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau presări de servicii

 Sunt interzise, de asemenea, plățile fragmentate în numerar pentru tranzacții cu o valoare mai mare de 10.000 lei
Fac excepție încasările de la persoanele fizice ce pot să depășească acest plafon pentru contracte de vânzare-cumpărare cu plata în ratePlățile în numerar către persoane fizice efectuate  pentru:

 • contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau prestări de servicii,
 • dividende
 • cesiuni de creanţe
 • alte drepturi
 • restituiri de împrumuturi sau finanţări,

Sunt interzise, de asemenea, plățile fragmentate în numerar pentru tranzacții cu o valoare mai mare de 10.000 lei! Prin acest act normativ se introduc noi reglementări privind REGIMUL PLĂTILOR ÎN CAZ DE RETUR SAU REFUZFoarte important: plafoanele pentru persoanele aflate în sfera legii ce au mai multe casierii sunt aplicabile pe fiecare casierie. Și sucursalele sau sediile secundare ale persoanelor juridice ce au casierii proprii sau cont deschis la o instituție bancară aplică aceleași prevederi.
–        în cazul retururilor de bunuri și servicii pentru facturi stornate, sumele restituite către beneficiari se pot face cu numerar într-un plafon de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei pentru magazinele cash and carry, iar diferența numai prin instrumente bancare.
–        în cazul returnării de bunuri către persoane fizice sau neprestării de servicii către persoane fizice, restituire sumelor poate fi făcută în numerar în limita a 10.000 lei; prin excepţie, în cazul în care persoana fizică declară pe propria răspundere că nu mai deține cont bancar la data restituirii, restituirea se face integral, în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită.! Prin acest act normativ se introduc noi reglementări privind PLĂŢILE ŞI ÎNCASĂRILE INTRE PERSOANELE FIZICE Foarte important:– operațiunile de încasări și plăți în numerar între persoane fizice când nu se utilizează sistemul bancar ce au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, asupra prestărilor de servicii precum și cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi între persoanele fizice se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei pe tranzacție.– Se interzic încasările și plățile fragmentate în numerar pentru tranzacțiile mai mari de 50.000 lei.
– Este interzis băncilor de a elibera către entităţile economice sume care depăşesc plafoanele zilnice, cu excepţia cazurilor strict reglementate (ex. plata salariilor);! Sancțiuni Pentru depășirea plafonului de plăți se aplică o amendă contravențională în valoare de 10% din suma încasată/plătită peste plafonul reglementat.
Acordarea unor avantaje clienților ce plătesc cu numerar sau acordarea de bănci a unor sume cu numerar mai mari decât plafoanele ori fragmentarea solicitărilor de numerar se sancționează cu amendă între 3.000 lei și 4.500 lei.Au compentență să aplice sancțiunea contravențională doar organele Ministerului Finanțelor Publice și ale ANAF.

Distribuie pe:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email