…we simply make it count!

Impozit dividende 5% incepând cu data de 1 ianuarie 2016

Noul Cod Fiscal – legea 227/2015 modificată prin OUG 50/2015 -2016

Reglementări noi in ceea ce privește  regimul fiscal al dividendelor: impozit și contribuții sociale de sănătate

Prin OUG 50/2015 publicată în M.Of. 817 din 3 noiembrie  a fost modificată  Legea 227/2015 prin care s-a adoptat noul  Codul Fiscal, astfel începând cu data de 1 ianuarie 2016 cota de impozit pe dividende se modifică din 16% în 5%.

In plus, față de prevederile actuale noul Cod Fiscal care intră in vigoare de anul viitor, începând cu anul 2017 pentru dividende, pe lângă cota de impozit de 5% persoanele fizice care realizează acest tip de venit vor datora și 5,5% contribuție socială de sănătate.

Conform celor precizate la art. 176 alin.2 din Codul Fiscal cu 1 ianuarie 2017 baza lunară de calcul pentru contribuția la sănătate aferentă veniturilor din dividende reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului, însa este plafonată la 5 salarii medii brute conform art.176 alin.5.

In concluzie, baza de calcul lunară se determină prin raportarea întregii valori a dividendelor brute incasate intr-un an fiscal  la doisprezece luni.

Exemplu de calcul privind plafonarea contribuției datorate cu 1 ianuarie 2017:

O persoană fizică încasează într-un an cu titlu de dividende suma de 1.200.000 lei brut pentru care s-a reținut impozit de 60.000 lei.

Sumele sunt achitate în luna ianuarie și în luna noiembrie.

Astfel, baza de calcul lunară pentru contribuția la sănătate  determinată conform art.176. alin.2 este de 100.000 lei , 1.200.000 lei valoarea dividendelor brute din  an fiscal /12 luni

Valoarea la care se calculează contribuția individuală de sănătate este ( 5 x 2.415 lei salariu mediu brut ) 12.075 lei, respectiv suma datorată la sănătate este de 664 lei lunar, respectiv  valoarea contribuției la sănătate anuale datorată pentru dividendele brute încasate este de 7.968 lei.

În concluzie,  valoarea maxima anuală a contribuției de sănătate într-un an fiscal este de 7.968 lei.    

Nota: 2.415 lei este salariu mediu brut in anul 2015 si a fost utilizat numai pentru exemplificare

In anul 2016, vor datora contribuție de sănătate pentru dividende numai persoanele fizice care nu realizează alte venituri așa cum este reglementat la art.176 alin.7 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. In situația in care venitul din dividende este singurul venit realizat, baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât un salariu minim brut pe țară. Această prevedere rămâne in vigoare și în anul 2017.

Impozitul pe dividende se reține  și se virează de către societatea care plătește dividendele și care va declara sumele achitate prin declarația informativa 205.

Modalitatea de stabilire și plată a contribuțiilor este reglementată la art.175 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv obligațiile de plată pentru contribuțiile de sănătate se stabilesc de către organul fiscal  prin decizie de impunere . Sumele datorate se comunică prin decizie de impunere iar termenul de plată este de maxim 60 zile de la data comunicării.

In ceea ce privește modalitatea de plată a dividendelor, rămân ca și un punct sensibil, cu risc contravențional prevederile de art.4 alin4 Legii 70/2015: Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.

Menționam ca in actul normativ nu este detaliat daca hotărârea adunarii generale de repartizare a profitului la fondul de dividende este considerata o tranzactie sau fiecare plata in sine este considerata o tranzactie.

Distribuie pe:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email