…we simply make it count!

Reglementări noi in ceea ce privește impozitul pe venitul microintreprinderilor

Noul Cod Fiscal – legea 227/2015 modificată prin OUG 50/2015 -2016

Prin OUG 50/2015 publicată în M.Of. 817 din 3 noiembrie  a fost modificată  Legea 227/2015 prin care s-a adoptat noul  Codul Fiscal, prin care se aduc modificări importante in ceea ce privește impozitul pe venitul microîntreprinderilor:

–     a fost mărit plafonul anual al veniturilor în funcţie de care se decide încadrarea unei persoane juridice în categoria microîntreprinderilor , acesta va fi de 100.000 euro față de  65.000 euro prin modificarea art. 47;

–  au fost introduse cote diferenţiate de impunere în funcţie de numărul de salariaţi, astfel:
1% pentru microîntreprinderile cu 2 sau mai mulţi salariaţi;
2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
3% pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi;

 Prevederile sunt valabile începând cu 1 ianuarie 2016

In conformitate cu prevederile art.51 alin 4 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal așa cum a fost modificat prin OUG 50/2015 prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:

  1. a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
  2. b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2016 vor fi obligate la plata unui impozit pe venitul microîntreprinderilor societățile comerciale a căror cifră de afaceri la data de 31 decembrie 2015 nu a depășit echivalentul în lei a 100.000 euro.  Cursul de schimb utilizat cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au realizat veniturile.

Cotele de impozitare se recalculează in fiecare trimestru in funcție de numărul de salariați. La art.51 alin. 6 se precizează că in situația in care numărul salariaților  se modifica, in scopul menținerii/modificării cotelor de impozitare  noii salariați trebuie angajați cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel puțin 12 luni.

O altă modificare important o reprezintă faptul ca dacă condiția de cifră de afaceri nu mai este îndeplinită în cursul anului fiscal , impozitul micro nu se mai recalculează de la începutul anului , ci se aplică prevederile privind impozitul pe profit începând din trimestrul respectiv.

Distribuie pe:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email