…we simply make it count!

Capitalurile Proprii ale companiei și reducerile de impozite din următorul cincinal

Un act normativ care înglobează atât contabilitate cât și fiscalitate și transforma Situațiile Financiare dintr-o raportare strict contabilă intr-un element fiscal.

Chiar dacă pe acest final de an, vedetele zilei sunt modificările aduse Codului Fiscal – care în câteva ore va fi din nou modificat prin O.U.G, am ales să scriu despre un act normativ publicat în luna septembrie 2020: Ordonanța de Urgență nr.153/2020 privind instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii.

Având în vedere că din septembrie 2020 și până acum încă nu a apărut nici un alt OUG care să modifice acestă ordonanță, este important ca fiecare proprietar de companie să știe că există un sistem prin care se pot obține reduceri ale impozitelor direct proporțional cu capitalizarea afacerii.

Reducerile se acordă pentru impozitul pe profit, impozit pe venitul microîntrepriderilor, impozit specific.

Începând cu 1 ianuarie 2021 și până pe 31 decembrie 2025, adică în următorii 5 ani, intră în vigoare un mecanism de reducere a impozitelor directe ( profit, micro și specific) condiționat de creșterea capitalurilor proprii față de 31 decembrie 2020  sau față de anul precedent.

Sistemul de aplicare al reducerilor este reglementat de O.U.G 153/2020, un act normativ deosebit de tehnic, greu de explicat într-un limbaj simplu sau fără a utiliza termeni specifici contabilității.

În primul rând este important de clarificat ce anume înseamnă capitalurile proprii   ale unei companii. În sens general, o definiție simplă a capitalurilor proprii poate fi că ele reprezintă resurse financiare atrase de la proprietari (acționari sau asociați), precum și acelea constituite din profiturile obținute. Mai poartă și denumirea de profit reinvestit. De asemenea, capitalurile proprii intră în calculul principalilor indicatori financiari, pe baza cărora se iau deciziile de finanțare.

Strict din punct de vedere al O.U.G. 153/2020 capitalurile  proprii  ale unei companii cuprind:

Practic, în cele mai multe situații,  din toate aceste elemente de capital propriu, companiile private își concentrează capitalurile proprii astfel:

 • Resursele atrase de la proprietari în Capital Social  – cont 1011/1012 sau Prime de Capital -cont 104
 • Resursele constituite din profit în Rezerve – cont 106 și 1171 -Profit Nerepartizat din anii anteriori

Cu alte cuvinte, într-un mod simplu,  capitalurile proprii sunt banii din profit  lăsați în societate și nedistribuiți la fondul de dividende.

Important este de reținut că, în cazul în care din anii anteriori sau în anul 2020 compania înregistrează pierderi, din valoarea capitalurilor proprii se scade valoarea pierderii și uneori capitalurile pot deveni negative. Această situație afectează compania, mai ales în cazul finanțărilor și o încadrează drept companie aflată în dificultate.

Valoarea capitalurilor proprii  se regăsește în Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 decembrie, adică în ceea ce numim noi “Bilanț” , în formularul 10 pagina 2 secțiunea J CAPITAL ȘI REZERVE, însă in bilanț este în plus față de ceea ce definește O.U.G. 153/2020 ca și capital propriu, rezerva din reevaluare :

Astfel, reducerile de impozite directe – impozit pe profit, impozit micro sau impozit specific care se pot aplica în următorii cinci ani sunt:

 • 2% în cazul în care capitalurile proprii din Situațiile Financiare Anuale  sunt pozitive
 • Intre 5% -10% dacă capitalurile proprii sunt pozitive și înregistrează creștere față de anul precedent:
 • 3%  începând cu anul 2022 dacă capitalurile sunt pozitive și dacă creșterea față de anul 2020 este de cel puțin 5%  în 2020 până la 20% în 2025:

Reducerile obținute pentru fiecare criteriu se adună și se aplică asupra impozitului calculat, rezultând impozitul din care se vor deduce sponsorizările sau alte cheltuieli permise de Codul Fiscal.

Practic, o societate care în anul 2021:

 •  are capitaluri pozitive
 •  o creștere a capitalurilor de 16%

beneficiază de:

 •  o reducere de 2% pentru capitaluri pozitive
 •  de o reducere de 8% pentru creșterea față de 2020

 în final reducerea aplicată asupra impozitului va fi de 10%. Acest calcul va fi efectuat în data de 25 iunie 2022.

Pentru aceeași situație, începând cu anul 2022, dacă o companie:

 • Are capitaluri pozitive
 • O creștere a capitalurilor față de anul 2021 cu peste 20%
 • O creștere a capitalurilor față de anul 2020 cu 30%

Beneficiază de:

 • o reducere de 2% pentru capitaluri pozitive,
 • o reducere de 9% pentru creștere față de anul precedent
 • o reducere de 3% pentru creșterea față de 2020,

Rezultând în final, cumulat o reducere de 14%. Acest calcul va fi efectuat în 25 iunie 2023.

În altă ordine de idei, așa cum am precizat, anul acesta devin foarte importante Situațiile Financiare întocmite la 31 decembrie 2020 în sensul  reflectării reale a capitalurilor proprii și este important să precizez câteva aspecte practice întâlnite în balanțele contabile:

Care sunt situațiile în care capitalurile proprii sunt alterate în balanța contabilă, adică sunt mai mari decât în realitate:

 • Nedistribuirea de dividende în corelație cu sume mari de bani în casierie sau în conturile de debitori
 • Stocuri mari și fără rulaj in anul 2020
 • Plați către furnizori și omisiune de a înregistra în contabilitate a facturilor   
 • Neinregistrarea pe pierderi a clienților neîncasați pentru care a intervenit prescripția

Care sunt situațiile în care o companie are capitaluri negative:

 • Pierderi cumulate din anii anteriori mai mari decât capitalul social, rezerve și profitul din anul curent
 • Pierdere din exploatare din anul curent, mai mare decât  capitalul social și profitul nereapartizat
 • Pierderi din exploatare din anul curent și si din  anii anteriori mai mari decât capitalul social și rezervele

În concluzie, acest act normativ înglobează atât contabilitate cât și fiscalitate și transforma  Situațiile Financiare  dintr-o raportare strict contabilă într-un element fiscal.

Pentru a putea beneficia de aceste reduceri, în perioada imediat următoare, este necesar de analizat fiecare balanță în parte și de luat anumite măsuri. Acestea pot fi:

 • Repartizarea în dividende la luna decembrie 2020 a profiturilor anterioare
 • Majorarea capitalului social anual, începând cu ianuarie 2021
 • Creșterea rezervelor suplimentare
 • Reevaluarea activelor

Sper că am reușit să redau cât mai clar esența acestui act normativ, foarte bine gândit și structurat, deși foarte tehnic. Practic este o prevedere legală prin care se urmărește capitalizarea companiilor și incurajarea reinvestirii profitului.

Dacă nu vor exista modificări legislative privind modul de acordare a reducerilor sau cotele de impozitare vom putea spune că vom avea o predictibilitate în ceea ce privește modul de obținere al reducerilor de taxe.

Sa avem un an 2021 predictibil și plin de bunătate!

Distribuie pe:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email