…we simply make it count!

Modificări ale legislației care reglementează dreptul la concediu al TATĂLUI

In cursul săptămânii acestei au fost aduse modificări ale legislației care reglementează dreptul la concediu al TATĂLUI astfel:

1. Acordarea concediului paternal și a indemnizației aferente tuturor taților care au calitatea de lucrător,  cu un contract de muncă sau un raport de serviciu  încheiat conform legii și elimină vechile prevederi care făceau trimitere la calitatea de asigurat a acestora în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.

Pe perioada concediului paternal, tatăl beneficiază de o indemnizaţie egală cu salariul corespunzător perioadei respective. Plata drepturilor de concediu paternal va fi susținută, ca și până acum, din fondul de salarii al  angajatorului.

2. Extinderea categoriilor de lucrători care pot beneficia de acest drept.

Se asimilează lucrătorilor și persoanele cu contracte din activitate sportivă, cu convenții de muncă individuale (cooperații), cu contract de mandate, cu contract de management încheiat potrivit Legii nr. 66/1993 privind contractul de management, cele care desfășoară activități ca urmare a unei funcții de demnitate publică și persoanele cu contracte de management și de administrare încheiate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Acordarea concediului paternal la nașterea fiecărui copil și nu doar pentru primul născut, ca până acum.

4. Majorarea perioadei de acordare de la 5 la 10 zile lucrătoare, iar în cazul taților care au obținut atestat de absolvire a cursului de puericultură aceasta se majorează cu încă 5 zile. În cazul tatălui care satisface serviciul militar în termen, permisia se prelungește de la 7 la 10 zile lucrătoare.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei nerespectarea de către angajator a următoarelor prevederi legale:

  • obligația de a aproba concediul paternal și de a informa angajații cu privire la acest drept stabilit potrivit prezentei legi;
  • obligația menținerii drepturilor dobândite de lucrător anterior concediului paternal; implicit drepturile în curs de a fi dobândite la data începerii pentru concediu paternal se vor menține și după reluarea activității.
  • obligația menținerii raportului de muncă pe toată perioada concediului paternal.

Este important de reținut faptul că angajatorii au  obligația de a informa angajații privind dreptul la concediu paternal.

Distribuie pe:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email