…we simply make it count!

Serviciile Noastre

Ai nevoie de ajutor?

Nu ezitați să ne contactați. 😊

AUDITARE FONDURI EUROPENE

  • verificarea conformitatii CRC cu conditiile contractului de finantare;
  • verificarea evidentelor contabile ale beneficiarului din punct de vedere al conformitatii cu regulile pentru pastrarea inregistrarilor si cu regulile contabile din contractul de finantare;
  • verificarea informatiilor din CRC privind reconcilierea cu sistemul de contabilitate si inregistrarile beneficiarului;
  • verificarea aplicarii corecte a ratelor de schimb pentru conversiile monedei, unde este cazul, si in conformitate cu legislatia nationala aplicabila;
  • verificarea bugetului CRC din punct de vedere al conformitatii cu bugetul contractului de finantare (autenticitatea si autorizarea bugetului initial) si daca cheltuielile realizate au fost prevazute in bugetul contractului de finantare;
  • verificarea sumelor totale solicitate la plata de beneficiar si daca acestea nu depasesc finantarea nerambursabila maxima prevazuta in Conditiile Generale si Specifice ale contractului de finantare, precum si sumele totale prevazute pe categorii de cheltuieli;
  • verificarea eligibilitatii costurilor directe cu termenele si conditiile contractului de finantare;
  • verificarea veniturilor actiunii (faptul ca veniturile generate de beneficiar in contextul actiunii au fost alocate in mod adecvat actiunii care face subiectul contractului de finantare si au fost trecute corect in CRC; veniturile au fost corect inregistrate in evidenta contabila a proiectului finantat);
  • intocmirea Raportului privind Constatarile Facturale (RCF);
  • auditul conturilor consolidate.​