…we simply make it count!

Serviciile Noastre

Ai nevoie de ajutor?

Nu ezitați să ne contactați. 😊

CONSULTANTA DE MANAGEMENT

  • Impreuna cu managementul organizatiei beneficiare, se pot re-proiecta si implementa noi metode de analiza si evaluare a posturilor, de apreciere a performantelor angajatilor, noi scheme de motivare, noi sisteme moderne de recrutare si selectie.
  • La nivel de organizatie, impreuna cu managementul firmei – pe baza analizei diagnostic pentru toate compartimentele – se elaboreaza strategia de firma precum si etapele tactice de realizare a acesteia, care pot porni de la re-proiectarea sistemului informational sau re-proiectarea structurii organizatorice pana la restructurarea completa a tuturor compartimentelor organizatiei:
   • consultanta si asistenta manageriala si servicii de management financiar
   • consultanta privind organizarea si conducerea societatii (organigrame, structuri, definiri de functii)
   • elaborarea de proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe
   • analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea între departamente)
   • consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune în conformitate cu legislatia în vigoare
   • instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare si circuitul acestora în cadrul organizatiei.
   Serviciile noastre includ:
   • implementarea cadrului de administrare integrata a riscurilor la nivelul întregii organizatii, adaptate nevoilor specifice;
   • imbunatatirea structurilor existente de guvernanta corporativa;
   • asistenta în alinierea diferitelor componente ale cadrului de administrare integrata a riscurilor la nivelul întregii organizatii (de la apetit la risc la masurarea riscului, de la stabilirea limitelor la strategia de risc, etc.);
   • imbunatatirea elementelor individuale ale cadrului de administrare integrata a riscurilor la nivelul întregii entitati (identificarea, masurarea, raportarea sau monitorizarea riscului, procesele aferente, etc.);
   • dezvoltarea si integrarea modelelor privind masurarea diferitelor tipuri de riscuri;
   • evaluarea independenta a cadrului de administrare integrata a riscurilor la nivelul întregii organizatii.