…we simply make it count!

Serviciile Noastre

Ai nevoie de ajutor?

Nu ezitați să ne contactați. 😊

Contabilitate de gestiune

Servicii de contabilitate primară sunt urmate de servicii de contabilitate de gestiune care implică înregistrarea în evidența analitică a intrărilor și ieșirilor de stoc, evidența gestionară global-valorică sau cantitativ-valorică a stocurilor.

  • Consultanta privind organizarea contabilitatii de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare; 
  • Organizarea Centrelor de profit; 
  • Organizarea gestiunilor; 
  • Pregatirea personalui pentru operare in sistem gestiune stocuri si vanzare; 
  • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei; 
  • Asistenta la operarea documentelor de gestiune, stocuri, vanzare; 
  • Crearea de documente personalizate pentru fiecare operaţiune cu siglele firmei (facturi, chitante); 
  • Pregatirea personalului pentru introducerea operatiunilor de casa si banca ; 
  • Verificarea corectitudinii si legalitatii operatiunilor zilnice de incasari si plati cu numerar; 
  • Crearea de rapoarte personalizate.